Wanneer is de makelaar aansprakelijk voor verborgen gebreken?

Home » Wanneer is de makelaar aansprakelijk voor verborgen gebreken?

Bij de aan- en verkoop van een huis zijn meestal een of meer makelaars betrokken. Een makelaar heeft de taak om de belangen van koper of verkoper zo goed mogelijk te behartigen. Wat is de aansprakelijkheid van de makelaar? Wanneer er sprake is van een verborgen gebrek na de overdracht, kan in sommige gevallen de makelaar aansprakelijk worden gesteld.

Een verborgen gebrek betekent automatisch schade. Daar komen vanzelfsprekend kosten bij kijken. Dat is vervelend, vooral voor de koper. Die heeft immers niet gerekend op extra kosten en wil zo snel mogelijk intrekken in het nieuwe huis. De juristen van verborgen-gebreken.com horen regelmatig de vraag: kan ik de makelaar daarvoor aansprakelijk stellen?

Aansprakelijkheid makelaar

Deze vraag is relevant voor zowel koper als verkoper. Een makelaar heeft een bemiddelingsfunctie, maar behartigt de belangen van de opdrachtgever. De meeste makelaars zijn aangesloten bij een beroepsvereniging, zoals de NVM of LMV. Die hebben goed vastgelegd welke rechten en plichten een makelaar heeft ten opzichte van de opdrachtgever.

Zowel de kopende als verkopende partij heeft een taak als het gaat om schade aan de te (ver)kopen woning. De koper heeft onderzoeksplicht en de verkoper heeft meldingsplicht. Daar dient de makelaar hen dus bij te helpen.

Over het algemeen is de verkopende partij aansprakelijk als er een gebrek blijkt te zijn waar beide partijen geen weet van hadden. Daarom is het aan de verkopend makelaar om de verkoper te behoeden voor aansprakelijkheid voor eventuele verborgen gebreken. Zo zijn er gebreken te noemen die de verkoper misschien niet kent, maar de makelaar vanuit zijn kennis wel zou moeten kennen.

Koper heeft onderzoeksplicht

Een aankoopmakelaar heeft als taak de koper bij te staan in de onderzoeksplicht. Hij of zij dient er zorg voor te dragen dat er zoveel mogelijk informatie wordt opgevraagd bij de verkoper. Denk aan asbest in huizen van voor 1994 of een verouderde fundering. Een makelaar heeft als taak de tekortkomingen in kaart te brengen.

Verzaakt de makelaar dit, dan kan de koper de aankoopmakelaar aansprakelijk stellen voor schade die gemakkelijk ontdekt had kunnen worden.

Belangen niet gediend

In beide gevallen gaat het om gevallen waarbij de belangen niet voldoende gediend worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Van de makelaar moet kunnen worden verwacht dat hij redelijk bekwaam en redelijk handelend is. Is hij dat niet dan kan wellicht (een deel van) de schade op hem of haar verhaald worden.

Makelaar geeft onjuiste informatie

Er zijn ook situaties waarbij de koper de verkoopmakelaar aansprakelijk kan stellen. Bijvoorbeeld als die onjuiste informatie heeft doorgespeeld. Dat kan als de koper bijvoorbeeld heeft gevraagd naar de oppervlakte van de woning en die anders blijkt te zijn dan de makelaar heeft doorgegeven. Of als de koper om informatie heeft gevraagd die achteraf niet blijkt te kloppen.

Of de makelaar aansprakelijk is voor de schade, hangt dus per situatie af. Bovendien moet het wel aan te tonen zijn. Een jurist kan u helpen te bepalen wie er wat aan te rekenen valt in uw individuele geval. Onze juristen hebben hier ruime ervaring mee en kunnen u eventueel helpen met de juridische vervolgstappen.

Gratis advies

Eerst weten of u de makelaar aansprakelijk kunt stellen voor schade die u hebt geleden bij de aan- of verkoop van een woning? Elke situatie is anders. Neem vrijblijvend contact op, het eerste telefonische consult is gratis.

Bel direct 085 203 09 75

Meest gelezen

verborgen-gebreken juristen

Gratis intake

Verken uw juridische mogelijkheden. Zonder verplichtingen.