Direct juridische hulp Termijn verborgen gebreken

Wat is de termijn waarbinnen u een verborgen gebrek moet aankaarten? En hoe kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding? In dit artikel informeren wij u over de regels en aandachtspunten.

Zoekt u de snelste weg naar een schadevergoeding? Start dan met een gesprek met onze juridische adviseurs. Deze eerste verkenning is gratis: we zetten al uw mogelijkheden op een rij. 

Stappenplan verborgen gebreken

Aansprakelijk stellen

Als u een woning koopt of verkoopt dan doet u dat in principe in de status waarin de woning zich op dat moment bevindt. De prijs is deels gebaseerd op de staat van het huis. Toch kan het voorkomen dat u als koper na de sleuteloverdracht opeens geconfronteerd wordt met gebreken waar u vooraf niet van op de hoogte was. Zogenaamde verborgen gebreken waar u de voormalige eigenaar van de woning aansprakelijk voor wilt stellen.

Want waarom zou u betalen voor de zwammen op de houten balken van het dak? Die zaten er toch al voordat u de woning kocht? En moet u betalen voor het feit dat uw houten vloer stuk is gegaan door een lekkage die de verkoper verzaakt heeft te noemen? En wat te denken van de asbest in de toekomstige kinderkamer?

Juridische bijstand

De stap om aanspraak te maken op een schadevergoeding is vaak groot. Want hoe gaat het indienen van een claim in zijn werk? En wat als de verkopende partij weigert om mee te werken?

Onze specialisten in verborgen gebreken helpen u graag. Tijdens een gratis intake verkennen we met u de juridische mogelijkheden.

Stel de voormalige eigenaar aansprakelijk bij een verborgen gebrek.

Termijn aankaarten bij vorige eigenaar

Als u een probleem in uw woning ontdekt is dat allereerst erg vervelend. Als u denkt dat het een zogenaamd verborgen gebrek is waarvoor u de vorige eigenaar van de woning verantwoordelijk wil houden. Op het moment dat u een probleem ontdekt is het belangrijk de vorige eigenaar van het huis te informeren van het desbetreffende gebrek. Dit doet u telefonisch of schriftelijk.

2 maanden

Als u kiest om de vorige eigenaar telefonisch te informeren, dan is het belangrijk om dit ook schriftelijk te bevestigen. U kunt dan samen met de vorige eigenaar naar een oplossing zoeken. De vorige eigenaar kan bijvoorbeeld aanbieden een reparatie uit te voeren. U moet verborgen gebreken in huis binnen een redelijke termijn aankaarten bij de verkoper van de woning. Deze redelijke termijn wordt gezien als maximaal twee maanden na het ontdekken van het gebrek. Ook het herstel van een verborgen gebreken in huis moet binnen een redelijke termijn gebeuren. Ook hierbij geldt een periode van twee maanden.

Hoe wij u helpen uw recht te behalen:

1. Verkenning

Tijdens een eerste telefonisch gesprek verkennen we uw situatie.

2. Uw jurist

We selecteren een jurist, gespecialiseerd in uw vraagstuk.   

3. Kennismaking

De jurist plant een kennismaking en vraagt aanvullende informatie op. 

4. Plan van aanpak

Na analyse legt de jurist u een plan van aanpak voor. U ontvangt daarbij een passend aanbod.

Is het aanbod akkoord? Dan gaan wij voor u aan de slag.

 

Meer tijd nodig

Het kan zijn dat de termijn van twee maanden onvoldoende is om bijvoorbeeld het gebrek te laten onderzoeken door een deskundige. Deze kan niet altijd een reportage afronden binnen twee maanden. In dat geval moet u de verborgen gebreken in huis binnen een termijn van twee maanden bij de vorige eigenaar van uw woning melden. Daarbij geeft u dan ook aan dat u meer tijd nodig heeft om te onderzoeken hoe groot de schade daadwerkelijk is.

U mag de reportage van de specialist afwachten voordat u dan een claim neerlegt bij de vorige eigenaar. U bent echter in dit geval verplicht de verborgen gebreken in huis binnen een termijn van twee jaar bij de vorige eigenaar neer te leggen. Dus de termijn om een verborgen gebrek in huis neer te leggen bij de vorige eigenaar is maximaal twee jaar, maar u heeft dan wel al binnen twee maanden na het ontdekken van het gebrek melding gedaan van het desbetreffende probleem.

Tussentijdse reparaties

Binnen deze periode kunt u proberen met de vorige eigenaar van het huis een oplossing te zoeken voor het verborgen gebrek. Probeer deze afspraken schriftelijk vast te leggen. U moet de verkoper van uw woning de kans geven de verborgen gebreken in huis binnen een redelijke termijn op te lossen. U kunt tussentijds wel reparaties uitvoeren om de (gevolg)schade te beperken. Dit kan betekenen dat u een noodreparatie laat uitvoeren of al begint met het herstel van het gebrek. Houd daarbij wel rekening met het feit dat de vorige eigenaar u kan vragen om een verantwoording van de rekeningen.

Dus daarbij kan het verstandig zijn om te laten zien dat u verschillende offertes heeft gevraagd. Het kan zijn dat de vorige eigenaar zich niet verantwoordelijk acht voor het verborgen gebrek en dus ook geen reparatie uitvoert. In zo’n geval kunnen onze gespecialiseerde juristen helpen om vervolgstappen te ondernemen.

Ken uw mogelijkheden

Welke vervolgstappen voor u mogelijk zijn, dat bespreken we graag met u tijdens een intakegesprek. Goed om te weten: dit is geheel vrijblijvend. We verkennen graag met u wat uw juridische mogelijkheden zijn.

Bel: 085-2030975 of vraag een intakegesprek aan.

Direct juridische hulp

Heeft u één of meerdere verborgen gebreken na een aankop ontdekt? Onze juristen bekijken graag met u op welke manier u de schade kunt verhalen.