Verborgen gebrek gevonden in uw caravan?

 

De casus is eenvoudig. De kopers hebben een caravan gekocht bij een bedrijf en constateren nadat de caravan is afgeleverd allerlei gebreken. Ook blijkt volgens de koper dat de caravan niet winterklaar is gemaakt. Lees meer.

“De koopovereenkomst zou niet zijn gesloten indien men wist van de aanwezige gebreken.”

Het verhaal volgens de kopers

De kopers in kwestie stellen daarom dat zij een gebrekkige stacaravan hebben gekocht en dat zij de koopovereenkomst niet zouden hebben gesloten indien zij van die gebreken hadden geweten. De kopers zeggen dat ze hebben gedwaald. Voorts stellen zij dat de verkoper heeft nagelaten de stacaravan winterklaar af te leveren omdat deze niet geschikt was voor bewoning in de winter.

Een deskundige stelt de feiten vast

Om de gebreken aan te tonen hebben de kopers een deskundige op dit gebied ingeschakeld. De deskundige heeft de caravan bekeken en kwam tot de conclusie dat de volgende gebreken van toepassing zijn:

- Daktrim en boeidelen zijn niet goed geplaatst;
- Hemelwaterafvoer is niet goed ingeplakt met dakbedekking;
- De dampremmer boven plafond ontbreekt;
- Het toilet is niet afgekit;
- De douchevloer is niet volledig (waterdicht) getegeld.

De uitspraak van de rechtbank

“Bij koop moet de afgeleverde zaak aan de koopovereenkomst beantwoorden. Is dat niet het geval, dan is sprake van non-conformiteit. Een zaak beantwoordt niet aan de koopovereenkomst indien zij niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Bij bestaande woonobjecten, zoals een gebruikte stacaravan, geldt dat kleine gebreken meestal niet gerekend kunnen worden tot de eigenschappen die voor een normaal gebruik nodig zijn. De koper van een gebruikte stacaravan moet er dus rekening mee houden dat de stacaravan kleine gebreken zal vertonen. Ouderdom en prijs van de stacaravan spelen daarbij een rol. Met wezenlijke gebreken, die aan een normaal gebruik van de stacaravan in de weg staan, hoeft de koper geen rekening te houden."

De rechtbank vindt dat uit het rapport van de deskundige niet blijkt dat de caravan gebreken vertoonde. Als u een deskundige inschakelt, dan moet u deze zorgvuldig instrueren en de verkoper ook uitnodigen om bij het onderzoek aanwezig te zijn. Als de kopers dat hadden gedaan, dan had de rechtbank anders kunnen beslissen.

Winterklaar maken van de caravan

Ten aanzien van het winterklaar maken van de caravan oordeelt de rechtbank: ”De afspraak over het winterklaar maken van de stacaravan mochten de kopers niet zodanig opvatten dat dit ook betekende dat de stacaravan geschikt was voor bewoning in de winter. Kopers hadden bij de koop juist kenbaar gemaakt dat zij niet de intentie hadden om in de wintermaanden in de stacaravan te verblijven. Van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst op dit punt is dus geen sprake."

Als u een gebrek aan een door u gekochte caravan, boot of auto heeft  laat u dan goed juridisch voorlichten. Heeft u een caravan gekocht en zoekt u informatie over verborgen gebreken? Lees onze artikelen of neem contact op!

 

Verborgen gebrek?

Heeft u een verborgen gebrek ontdekt? En wilt u weten wat uw juridische mogelijkheden zijn? Met onze quickscan ontdekt u eenvoudig wat uw kansen zijn.