Verjaringstermijn van verborgen gebreken?

Home » Verjaringstermijn van verborgen gebreken?

Soms zijn verborgen gebreken dusdanig verborgen, dat ze pas na enkele jaren aan de oppervlakte komen. Wanneer u al lang en breed in uw nieuwe huis zit, komt u erachter dat er asbest in de schuur aanwezig is. Of de vloer begeeft het omdat er jaren geleden lekkage is geweest. Kunt u de verkoper dan nog wel aansprakelijk stellen? Oftewel: wat is de verjaringstermijn van mijn verborgen gebreken?

Wat is een verborgen gebrek?

Een verborgen gebrek is schade aan een woning die niet bekend was bij de koper ten tijde van de aankoop. Bovendien moet zo’n gebrek verhinderen dat er normaal gebruikgemaakt kan worden van de woning. Pas dan valt er juridisch iets uit te halen.

Vaak is zo’n gebrek al snel ontdekt. Een lekkage bijvoorbeeld, of een rot dak. Maar er zijn gebreken die pas na lange tijd opduiken. Lastig, want om de verkoper daarvoor aansprakelijk te stellen, dient de koper aan te tonen dat het gebrek al aanwezig was voor de aankoop van het huis.

Verjaring verborgen gebreken

Voor verborgen gebreken die binnen vijf jaar na aankoop ontdekt worden, kan de verkoper – en in sommige gevallen de makelaar – nog aansprakelijk gesteld worden. Op voorwaarde dat de koper nog niet eerder op de hoogte was van het gebrek en dat is aan te tonen dat het is ontstaan voordat de eigenaar de woning betrok.

Hoe lang het ook geleden is dat de koop is voltrokken, altijd geldt dat de eigenaar binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek melding moet maken bij de voormalige eigenaar. Dat heet de klachtplicht. Schakel hiervoor altijd juridische hulp in. Een advocaat kan u adviseren en samen met u de stappen doorlopen.

Stuiten van de verjaringstermijn

Belangrijk is ook dat de procedure binnen twee jaar nadat u de verkoper hebt ingelicht moet plaatsvinden. Anders is de zaak ook verjaard. Dit is te voorkomen door in de tussentijd de voormalige eigenaar schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat u nog steeds de procedure wilt voortzetten. Dit noemen ze het stuiten van de verjaringstermijn. 

Het is alleen niet zo makkelijk om de voormalige eigenaar van een huis verantwoordelijk te houden voor verborgen gebreken. Daarom zoeken veel mensen die een dergelijke stap willen ondernemen houvast. Verborgen-gebreken.com biedt de oplossing met het online Juridisch Dossier.

Met ons dossier kunt u zelf aanspraak maken op een schadevergoeding. U krijgt hiervoor alle middelen in handen: informatie, stappenplannen, voorbeeldbrieven en een online archief voor juridische correspondentie.

Ontdek hoe u het Juridisch Dossier u helpt zelf een schadevergoeding te claimen bij een verborgen gebrek.

Meest gelezen

verborgen-gebreken juristen

Gratis intake

Verken uw juridische mogelijkheden. Zonder verplichtingen.