Home » Ook een huurhuis kan verborgen gebreken hebben

Ook een huurhuis kan verborgen gebreken hebben

De snelste weg naar een vergoeding bij een verborgen gebrek? Neem contact op met onze juridisch adviseurs. Tijdens een gratis verkenningsgesprek zetten we alle mogelijkheden voor u op een rij. 

Stappenplan verborgen gebreken

Het huren van een huis of bedrijfspand is minder definitief dan het kopen daarvan, maar daarom kunnen verborgen gebreken wel net zo vervelend zijn. Wanneer er een huurovereenkomst is aangegaan en bepaalde gebreken die zich wel voordeden in het pand (maar zich toen niet manifesteerden) niet staan vermeld in het huurcontract, dan is er sprake van verborgen gebreken.

Een verhuurder hoeft niet altijd automatisch op te draaien voor het gebrek dat zich voordoet in het pand.

Verborgen gebreken bij huurwoningen

Zo nu en dan verschijnen er in de media verhalen over kopers die een huis of een bedrijfspand kochten, waarbij later bleek dat er sprake was van verborgen gebreken. De verkoper van het object heeft niet verteld dat er lekkage aan de zolder is of er scheuren in de muur zitten bijvoorbeeld. En als koper zit je dan met het huis of bedrijfspand met verborgen gebreken in je maag. Het object is immers van jou want jij hebt het gekocht.

Regelmatig vinden deze geschillen met behulp van een advocaat hun weg naar de rechtbank. Wie is er verantwoordelijk voor het verborgen gebrek? Maar ook wanneer een huis of bedrijfspand gehuurd is, kunnen er verborgen gebreken optreden.

Verzwegen in de huurovereenkomst

Het huren van een huis of bedrijfspand is minder definitief dan het kopen daarvan, maar daarom kunnen verborgen gebreken wel net zo vervelend zijn. Wanneer er een huurovereenkomst is aangegaan en bepaalde gebreken die zich wel voordeden in het pand (maar zich toen niet manifesteerden) niet staan vermeld in het huurcontract, dan is er sprake van verborgen gebreken. Wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de schade, de huurder of de verhuurder, hangt af van een aantal factoren.

Afwegen factoren

Wanneer er met een advocaat naar de rechter wordt gestapt, weegt de rechter de verschillende factoren af. Welke afspraken zijn er door de partijen gemaakt toen de huurovereenkomst werd getekend? En welke gebreken waren er wel en niet zichtbaar? En wat is de reden waardoor het gebrek zich nu manifesteert?

Verhuurder niet automatisch verantwoordelijk

Een verhuurder hoeft niet altijd automatisch op te draaien voor het gebrek dat zich voordoet in het pand. Wanneer de prijs van een object lager is dan normaal, en een gebrek wel zichtbaar is, wordt vaak stilzwijgend aangenomen dat de huurder dit gebrek heeft gezien en daarom een lagere prijs betaalt. Ook al staat dit niet expliciet vermeld in de huurovereenkomst. Daarom is het verstandig om het pand door een expert te laten onderzoeken op gebreken, voordat het contract wordt ondertekend.

Huurovereenkomst

Daarnaast kan de omschrijving van een bepaald gebrek wel zijn opgenomen in de huurovereenkomst waardoor beide partijen het gebrek accepteren. Het opnemen van een gebrek in het contract, mag alleen wanneer het een bedrijfspand betreft. Bij het huren van een woonhuis is dit niet mogelijk. Maar het kan zijn dat zich een gebrek voordoet waar niets over staat vermeld in het huurcontract. En dan?

Asbest in de gehuurde winkel

Een voorbeeld van verborgen gebreken bij een huurovereenkomst is die van een winkelier met asbest in zijn winkel. Toen de winkelier de huurovereenkomst tekende, stond daarin vermeld dat er voor zover bekend bij de verhuurder, er geen asbest in het pand zat. Een aantal jaren runde de winkelier met veel plezier zijn winkel. Totdat er op een dag werd ingebroken.

Met veel geweld waren een aantal platen in de winkel door de inbrekers stuk geboord, waardoor bleek dat er asbest in de platen zat. Deze vorm van asbest is niet gevaarlijk, totdat de plaat waarin het verwerkt wordt, wordt beschadigd. Dat was in dit geval door de inbrekers gebeurd. Al gauw bleek dat de verhuurder wel op de hoogte was van de verwerking van asbest in het pand. Daarom eiste de winkelier herstelkosten, huurprijsvermindering en vergoeding van zijn opgedane schade.

Verhuurder verantwoordelijk

De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk dat er inderdaad sprake was van verborgen gebreken. Ook al was de asbest niet schadelijk tot het moment van de inbraak, de verhuurder had toch moeten melden dat er asbest in het pand verwerkt zat. Dus ondanks dat de asbest pas vrij kwam door de inbrekers en dus niet op het moment toen de huurovereenkomst werd getekend, was de verhuurder toch verantwoordelijk.

Wanneer bijvoorbeeld expliciet in de huurovereenkomst had gestaan dat de winkelier niet in de platen mocht boren, was dit anders geweest.

Wij staan voor u klaar!

Wilt u hulp bij het claimen van schade na een verborgen gebrek? Onze gespecialiseerde juristen staan voor u klaar. Zoekt u hulp bij het opstellen van correspondentie met de verkoper? Of geeft u liever het volledige proces uit handen? Neem contact op en we nemen graag de mogelijkheden met u door.

juridische hulp