Onherstelbaar gebrek: vermindering van de koopprijs

Home » Onherstelbaar gebrek: vermindering van de koopprijs

Wanneer u na de aankoop van een woning een verborgen gebrek ontdekt is dat erg vervelend. Onder bepaalde omstandigheden kunt u de vorige eigenaar hiervoor verantwoordelijk stellen en de kosten voor het herstel op hem verhalen. Maar wat als het gaat om een onherstelbaar gebrek? Wat als u er achteraf achter komt dat u daardoor eigenlijk teveel betaald hebt voor de woning? U zult uw teveel betaalde geld dan graag terug willen.

Onherstelbaar gebrek

Het bovenstaande was het geval bij een woonboerderij die begin 2008 werd verkocht voor € 435.000. Nadat de koop was gesloten kwamen de kopers erachter dat er op de woning een agrarische bestemming zat. De verkopers waren hiervan op de hoogte, maar hadden dit niet aan de kopers verteld. Een woning met agrarische bestemming is minder waard dan een ‘gewone’ woning. Kopers eisten dat de koopprijs werd verminderd. Uiteindelijk heeft de rechtbank bepaald dat de verkopers € 70.000 moeten terugbetalen aan de kopers. Dit bedrag is het verschil tussen de waarde van de woning met en zonder agrarische bestemming. Het ging in dit geval om een onherstelbaar gebrek en daarom werd de koopprijs verminderd.

Zit u ook in dergelijke situatie? Hebt u teveel betaald voor uw woning, omdat de verkoper u niet voldoende heeft ingelicht? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Juridisch gezien zijn er verschillende wegen waarlangs een vermindering in de koopprijs geëist kan worden bij een onherstelbaar gebrek.

Non-conformiteit

U kunt aanvoeren dat de woning niet voldoet aan de eisen die u redelijkerwijs van de woning mocht verwachten. We noemen dit non-conformiteit. In dit geval hadden kopers mogen verwachten dat er geen bijzondere bestemming op deze woning zat. U kunt dan eisen dat de koopovereenkomst gedeeltelijk wordt ontbonden. De rechter kan de overeengekomen prijs dan aanpassen aan de werkelijkheid. In dit geval kocht men immers geen ‘gewone’ woning – zoals men dacht – maar een woning met een bijzondere bestemming. Ook zult u eventueel een schadevergoeding kunnen eisen, nu u immers in een ‘mindere’ woning woont dan gedacht.

Dwaling

U kunt ook een beroep doen op dwaling. U voert dan aan dat u door de verkopers op een dwaalspoor bent gebracht. Wanneer u immers had geweten dat de woning een bijzondere bestemming had, dan had u de woning niet – of in ieder geval niet voor die prijs – gekocht. Nu de verkopers dit wel wisten, maar niet vertelden, hebben ze u op een dwaalspoor gebracht. Ook in dit geval kunt u de rechter verzoeken de prijs aan te passen.

Onderzoeks- versus meldingsplicht

Of de koopprijs inderdaad wordt aangepast heeft ook te maken met de vraag of u als koper hebt voldaan aan uw onderzoeksplicht. Elke koper heeft de plicht om zelf onderzoek te doen naar eventuele gebreken aan de woning. In dit geval hadden de kopers ook zelf kunnen ontdekken dat er een bijzondere bestemming op de woning zat. Aan de andere kant heeft verkoper een meldingsplicht en mag hij dus niet zwijgen. In dit geval ging de rechter ervan uit dat de verkoper de bijzondere bestemming had moeten vermelden. In andere situaties kan dit wat lastiger liggen. Soms zal de rechter de geleden schade om die reden ook kunnen verdelen tussen de koper en verkoper. U krijgt dan slechts een deel van de schade vergoed.

Jurist inschakelen

Denkt u dat u ook verkeerd of onvoldoende bent ingelicht door de verkoper en dat u daardoor teveel betaald hebt voor uw woning? Bent u benieuwd naar de juridische mogelijkheden bij een onherstelbaar gebrek? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

 

 

Meest gelezen

verborgen-gebreken juristen

Gratis intake

Verken uw juridische mogelijkheden. Zonder verplichtingen.