Uw verborgen gebrek claimen?

Doe de gratis quickscan

en ontdek direct hoe sterk u staat

Uw verborgen gebrek claimen?

Doe de gratis quickscan en ontdek direct hoe sterk u staat.

Huis gekocht met verborgen gebreken

 

Gefeliciteerd! U hebt een huis gekocht. Dat had een leuke periode moeten zijn, maar onlangs bent u gestuit op een probleem wat u niet lekker zit.

In dit artikel vindt u meer informatie als u een huis heeft gekocht met een verborgen gebrek. U leest welke verborgen gebreken te verhalen zijn op de vorige eigenaar en hoe u dit kunt doen. Lees meer.

Met de koop van de woning accepteert u ook – wellicht niet bewust – alle gebreken waarvan u niet op de hoogte bent.

Huis gekocht verborgen gebrek

Een lekkage in de studeerkamer, houtrot in de balken van het dak of asbest in het plafond van het kleinste kamertje. U hebt een huis gekocht met een verborgen gebrek. Niet alleen teleurstellend, omdat u juist wilde gaan genieten van uw nieuwe woning, maar ook nog eens ingewikkeld want wie is er verantwoordelijk voor de kosten die dat met zich meebrengt?

Moet u de nieuwe balken van het dak betalen omdat u de woning in haar huidige staat heeft gekocht? Of is de vorige eigenaar nog verantwoordelijk omdat hij u had moeten informeren over dit gebrek? In dit artikel vindt u meer informatie als u een huis heeft gekocht met een verborgen gebrek. U leest welke verborgen gebreken te verhalen zijn op de vorige eigenaar en hoe u dit kunt doen.

Ingewikkelde situatie

Op het moment dat u een huis koopt doet u dit in de staat waarin de woning zich op dat moment bevindt. Met de koop van de woning accepteert u ook – wellicht niet bewust – alle gebreken waarvan u niet op de hoogte bent. Daarmee wordt meteen duidelijk in welke ingewikkelde situatie u terecht komt als u een huis heeft gekocht met een verborgen gebrek. Door de koop aan te gaan heeft u in principe ook dat verborgen gebrek geaccepteerd. Echter zijn er twee uitzonderingen op deze regel.

Normaal leven niet mogelijk

Als u een huis heeft gekocht met een verborgen gebrek dan is het mogelijk de kosten van de eventuele schade hiervan op de verkoper te verhalen, als u kunt aantonen dat normaal wonen niet meer mogelijk is in de desbetreffende woning. Het gaat hierbij dus niet om een vervelende lekkage in de serre of een achterdeur die flink klemt, maar om grote problemen die een normaal leven echt in de weg staan. In plaats daarvan moet u denken aan bijvoorbeeld het feit dat de balken van uw dak aangetast zijn door zwammen, rot of een houtworm.

Onderzoeksplicht

Een dergelijk gebrek moest al aanwezig zijn voordat de koop voltrokken werd. Het maakt in een dergelijk geval niet uit of de verkoper van de woning wel of niet wist van het desbetreffend gebrek. Echter moet de koper wel kunnen aantonen dat hij aan zijn onderzoeksplicht heeft voldaan. Dit is de plicht van een koper om een woning te inspecteren voordat hij deze koopt. Daarbij moet het probleem bij een dergelijke inspectie niet zichtbaar zijn geweest.

Verkoper heeft gebrek verzwegen

Als u een huis gekocht heeft met een verborgen gebrek dat een normaal leven niet in de weg staat, dan is het lastiger om de kosten op de verkoper van de woning te verhalen. Dit is eigenlijk alleen mogelijk als u kunt aantonen dat de verkoper van het gebrek op de hoogte was maar zijn meldingsplicht (de verplichting om gebreken aan een potentiële koper te melden) niet heeft voldaan. De koper heeft het desbetreffende gebrek dus niet genoemd en/of bewust verzwegen. U moet echter wel aantonen dat u zelf wel aan uw onderzoeksplicht heeft voldaan en dus alles heeft geprobeerd om alle gebreken in huis in kaart te brengen.

Hulp van advocaat

Als u denkt dat u een huis heeft gekocht met verborgen gebrek en dat verborgen gebrek aan één van deze twee voorwaarden voldoet, dan kan het interessant zijn om contact op te nemen met een advocaat. Deze kan u helpen met het nemen van de volgende stappen. Het is verstandig om voor dit ingewikkelde proces een advocaat in te schakelen omdat hij u precies kan vertellen wat uw rechten en plichten zijn tijdens de verschillende stappen in het proces.

Mag u bijvoorbeeld al een reparatie uitvoeren aan de desbetreffende schade of moet u wachten tot de vorige eigenaar dit doet? En binnen welke termijn moet u uw claim neerleggen bij de verkoper van het huis? En welke elementen moet u verwerken in een dergelijke brief?

Eerste consult gratis

De heer Jan Damstra, advocaat van verborgen-gebreken.com, is specialist op dit gebied. Hij kan u antwoord geven op de deze en vele andere vragen waarmee u geconfronteerd wordt als u een huis heeft gekocht met verborgen gebrek. U kunt vrijblijvend en persoonlijk contact met hem opnemen. Het eerste consult is altijd gratis.

Advocaat inschakelen

Heeft u één of meerdere verborgen gebreken in uw woning ontdekt? Of heeft u een woning verkocht met achteraf gezien verborgen gebreken? Advocaat mr. Jan Damstra voorziet u van juridisch hulp.