Verborgen gebrek?

Claim zelf uw schade met het online juridisch dossier.

Bespaar op advocaatkosten. Regel uw zaken zelf.

Verborgen gebrek?

Claim zelf uw schade met het online juridisch dossier.
Bespaar op advocaatkosten. regel uw zaken zelf.

Onderzoek: minder studenten gaan op kamers

 

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat steeds minder studenten op kamers gaan wonen. Het aantal achttienjarigen dat naar een andere gemeente verhuisde in verband met de studie, lag tussen juli en oktober maar liefst een kwart lager dan in diezelfde maanden in het jaar daarvoor. Voor de gehele groep van 17- tot en met 22-jarigen was het percentage 15 procent lager dan vorig jaar. Lees meer.

Voor de gehele groep van 17- tot en met 22-jarigen was het percentage 15 procent lager dan vorig jaar.

Oorzaak: het nieuwe leenstelsel?

Het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van de dalende cijfers, maar de daling valt wel precies samen met de invoering van het nieuwe leenstelsel. Het nieuwe leenstelsel voor studenten is namelijk ingegaan na de zomervakantie en dit is precies het moment dat de daling in de cijfers ontstaan is. Door het nieuwe leenstelsel is de basisbeurs niet langer een gift, maar een lening. Studenten krijgen 35 jaar om de lening af te lossen aan de overheid.

Een opvallende daling

De daling van het aantal studenten op kamers is om twee redenen extra opvallend. Ten eerste is de daling opvallend omdat het aantal eerstejaarsstudenten gelijk is aan het aantal eerstejaarsstudenten in het jaar daarvoor. De daling van het aantal studenten op kamers komt dus niet door een daling van het aantal eerstejaarsstudenten, maar heeft een andere oorzaak. Daarnaast is de daling opvallend omdat andere leeftijdsgroepen juist meer naar andere gemeentes verhuisden in dezelfde periode van dat jaar. Er is dan ook geen sprake van een algemene daling, maar alleen van een daling in de leeftijdsgroep van studenten.

Keuzes financiën

Of het aantal studenten op kamers volgend jaar ook zal dalen of gelijk zal blijven aan het lagere aantal van dit jaar, is uiteraard nog niet bekend. Experts verwachten wel dat studenten meer keuzes moeten maken als het om financiën gaat, simpelweg omdat zij door de invoering van het nieuwe leenstelsel minder te besteden hebben dan voorheen.

Verborgen gebrek?

Heeft u een verborgen gebrek ontdekt? En wilt u weten wat uw juridische mogelijkheden zijn? Met onze quickscan ontdekt u eenvoudig wat uw kansen zijn.