Nieuwbouwhuis, wat doe je als het gebreken vertoont?

Het woningtekort op de Nederlandse overheid neemt door de aanhoudende economische groei alleen maar toe. Dat was onlangs voor minister Ollongren reden om een akkoord te sluiten voor de bouw van jaarlijks 75.000 woningen gedurende de komende zes jaar. Goed nieuws dus voor de koper. Een nieuwbouwhuis wordt echter zelden zonder gebreken opgeleverd. Informeer jezelf daarom goed.

De afgelopen maanden zag je jouw nieuwbouwwoning langzaam maar zeker uit de grond rijzen. De steentjes werden tegen de gevel gemetseld en het dak werd rij na rij gedekt met dakpannen. Nu is dan eindelijk het langverwachte moment daar: je huis wordt opgeleverd. Een spannend en belangrijk moment. Want tijdens de bouw van een woning kan er veel misgaan. Er kunnen bijvoorbeeld gebreken aan het nieuwbouwhuis zijn of de aannemer komt zijn verplichtingen niet na. Financiële gevolgen liggen dan voor jou als koper op de loer.

Garantie op een nieuwbouwhuis

Nieuwbouwhuizen worden gebouwd onder garantie (SWK-garantie, Woningborg of Bouwgarant). Als koper ben je hierdoor beschermd tegen de financiële gevolgen die zich voordoen bij gebreken na oplevering. Zaak is wel om de voorwaarden goed te kennen. Je draagt als koper na oplevering namelijk zelf het risico voor de woning. Bouwkundige gebreken constateer je het beste zo snel mogelijk en het liefst al tijdens de oplevering. Het is aan te raden om een bouwkundige mee te nemen tijdens de oplevering en de gebreken vast te leggen in een opleveringsrapport. De verkoper is verplicht deze gebreken op te lossen. Als je lid wordt van Vereniging Eigen Huis boek je eenvoudig een bouwkundige voor de oplevering van jouw huis.

Termijn van melden

Toch worden veel mankementen aan de nieuwbouwwoning pas zichtbaar wanneer je eenmaal in het huis woont. Onderdeel van de bouwgarantie is dat de verkoper verplicht is de gebreken die binnen zes maanden na oplevering ontstaan of zichtbaar worden kosteloos op te lossen. Voorwaarde is wel dat de gebreken niet bij de oplevering zichtbaar waren en dat ze binnen de onderhoudstermijn worden gemeld bij de verkoper. En na die zes maanden, waar heb je dan nog recht op? Verborgen gebreken, gebreken die je tijdens de oplevering niet had kunnen ontdekken, moet je binnen vijf jaar na afloop van de onderhoudsperiode melden.

De garantie voor ernstige gebreken die aan de woning ontstaan, heeft een veel langere houdbaarheidsdatum: maar liefst twintig jaar. Daarvan is sprake als de hechtheid van het gebouw wordt aangetast of als er niet meer in het huis gewoond kan worden. Verder kan je nog te maken hebben met afwijkingen van de technische omschrijving die niet door de verkoper zijn gemeld.

Laten herstellen

Niet elk koopcontract is hetzelfde. Lees het daarom goed door en kijk waar nog meer garantie op zit. Soms zijn er apart garanties opgenomen voor de dakbedekking of dakkapel. Welk gebrek je ook aan je nieuwe stulpje ontdekt, meld het bij voorkeur binnen twee maanden na constatering. Je bent verplicht gebreken binnen een redelijke termijn te melden. Zodra de aannemer op de hoogte is gebracht van de gebreken, heeft hij het recht deze zelf te herstellen. Je mag als koper niet zelf iemand inschakelen en de kosten verhalen op de verkoper. Als koper heb je er dan weer recht op dat de gebreken binnen een redelijke termijn worden hersteld.

Gebreken ontdekt aan uw nieuwbouwwoning of komt een aannemer zijn verplichtingen niet na? Wij voorzien u van adequate juridische ondersteuning. Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

ZELF UW SCHADE CLAIMEN

Executeur testamentair

Verborgen gebrek? Claim uw schade zelf met het online Juridisch Dossier:

 Stappenplannen

 Voorbeeldbrieven

 Archief voor correspondentie

Meest gelezen