Vervaltermijn verborgen gebreken

 

Wanneer uw huis verbouwd is en na twee jaar blijkt dat er scheuren in de muren zitten, mag u de aannemer dan verantwoordelijk stellen voor de scheuren in de muren? En wat als deze scheuren zeven jaar na de verbouwing in de muren zitten? In dit artikel leggen we uit hoe de vervaltermijn bij verborgen gebreken in elkaar zit. Lees meer.

Wanneer de scheuren in de muren twee jaar na de verbouwing zijn ontstaan en toen door de aannemer zijn hersteld, dan kan de vervaltermijn van de verborgen gebreken opnieuw ingaan.

Vervaltermijn van vijf jaar

In principe is het zo dat de vervaltermijn voor verborgen gebreken vijf jaar is na de datum van de oplevering. Dus wanneer uw huis is verbouwd en er na twee jaar scheuren in de muren zitten, dan is dit nog binnen de vervaltermijn en is het mogelijk om met behulp van onze jursiten een zaak te starten. In dat geval kunt u een arbitrageprocedure aanhangig maken bij de Raad voor de Arbitrage voor de Bouw.

Vervaltermijn verlopen

Wanneer diezelfde scheuren niet na twee jaar zichtbaar worden, maar pas na zeven jaar zichtbaar worden, dan is in principe de vervaltermijn van vijf jaar verlopen en heeft u geen zaak meer. De verborgen gebreken zijn pas zichtbaar geworden toen de opleverdatum al langer dan vijf jaar geleden is. Toch zijn hierop wel uitzonderingen mogelijk en valt het aan te raden om juridische hulp te raadplegen.

Nieuwe vervaltermijn na herstelwerkzaamheden

Wanneer de scheuren in de muren twee jaar na de verbouwing zijn ontstaan en toen door de aannemer zijn hersteld, dan kan de vervaltermijn van de verborgen gebreken opnieuw ingaan. In dat geval kunt u ook een zaak starten wanneer de verbouwing zeven jaar geleden is gedaan. Want de herstelwerkzaamheden aan de scheuren in de muren zijn niet zeven jaar geleden gedaan, maar vijf jaar geleden. En dat valt precies binnen de nieuwe vervaltermijn van de verborgen gebreken.

Verrichte herstelwerkzaamheden

Maar let op, want de nieuwe vervaltermijn voor verborgen gebreken geldt alleen voor de kwaliteit van de verrichte herstelwerkzaamheden. Dus voor de herstelde scheuren in de muren geldt een nieuwe vervaltermijn van vijf jaar. Maar wanneer na zeven jaar blijkt dat er iets mis is met de vloer, dan is dat wel te lang geleden omdat het meer dan vijf jaar later is dan de oplevering van de verbouwing en de vloer heeft niks te maken met de herstelde scheuren in de muur.

Gedeeltelijk of helemaal vergaan gebouw

Maar stel dat het hele huis gedeeltelijk of zelfs helemaal vergaat door een fout die is gemaakt tijdens de verbouwing. Geldt dan ook de vervaltermijn van vijf jaar voor verborgen gebreken in uw woning? Nee. In dat geval is de aannemer tien jaar aansprakelijk. Wanneer u bijvoorbeeld niet meer in het huis kan wonen door een fout die is gemaakt tijdens de verbouwing, dan is uw huis gedeeltelijk of helemaal vergaan, want de bestemming van het gebouw is wonen en dat kan niet meer. Dan is het mogelijk om tot tien jaar na de opleverdatum een zaak te starten tegen de aannemer met behulp van een jurist.

Vervaltermijn verborgen gebreken laten verlopen

Wanneer de vervaltermijn van vijf jaar is verlopen en er geen herstelwerkzaamheden zijn verricht en het gebouw niet vergaan is, dan kan het toch mogelijk zijn om een zaak te winnen en een aannemer aansprakelijk te stellen. In dat geval zou het bijvoorbeeld zo moeten zijn dat de aannemer toezeggingen heeft gedaan om het gebrek te verhelpen.

Jurist inschakelen

En vervolgens heeft de aannemer zich daar niet aangehouden en is de vervaltermijn verlopen. Onder die omstandigheden kan de aannemer zich beroepen op de vervaltermijn, maar kan dit toch worden afgewezen door de rechter, ondanks dat de vervaltermijn van vijf jaar al is verlopen. Het is dus verstandig om de verborgen gebreken aan uw huis voor te leggen aan een jurist, om te bekijken of de vervaltermijn wel of niet van toepassing is.

Verborgen gebrek?

Heeft u een verborgen gebrek ontdekt? En wilt u weten wat uw juridische mogelijkheden zijn? Met onze quickscan ontdekt u eenvoudig wat uw kansen zijn.